ติดต่อสอบถามและสั่งชื้อสินค้า

     ฝ่ายขายส่ง (ตั๋วปุ๋ย)

  • คุณ นุทิตา ค้าคุ้ม (แนน) โทร. 089-9499656
  • คุณ ศิริรัตน์ ดงกระโทก (หรั่ง) โทร. 089-9499652
  • คุณ สุกัญญา กุมขุนทด (หวา) โทร. 081-9763189

     ฝ่ายขายปลีก (สาขา)

  • คุณ ภราดร เดชวรรณ โทร. 089-9499662

  ติดต่อจุดจำหน่ายร้านปุ๋ยเคไอเค (จันทร์-เสาร์)


ร้านปุ๋ยเคไอเค เสิงสาง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 50 หมู่ที่ 15 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 ถ.เสิงสาง-หนองกี่ ทางไปโรงพยาบาลเสิงสางจากสี่แยกไฟแดง 200 เมตร

โทร. 089-9495715


ร้านปุ๋ยเคไอเค เฉลียงครบุรี

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 233 หมู่ที่ 8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

โทร. 093-3263279


ร้านปุ๋ยเคไอเค หนองบัวศาลา

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 354, 354/1 หมู่ที่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ตั้งอยู่หน้า เขตอุตสาหกรรมสุรนารี ติดกับวัดหนองตะลุมปุ๊ก

โทร. 089-9499659


ร้านปุ๋ยเคไอเค ขามทะเลสอ

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 125/2 หมู่ที่ 7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 ทางไป อ.ด่านขุนทด เยื้องที่ว่าการ อำเภอขามทะเลสอ

โทร. 089-9499655


ร้านปุ๋ยเคไอเค แก้งสนามนาง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440

โทร. 098-8308392


ร้านปุ๋ยเคไอเค โชคชัย

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 ใกล้สี่แยกโชคชัย ตรงข้าม ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย

โทร. 081-8785269


ร้านปุ๋ยเคไอเค ห้วยแถลง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240

โทร. 089-9499660


ร้านปุ๋ยเคไอเค วังหิน พิมาย

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 326 หมู่ที่ 8 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110

โทร. 080-0103813


ร้านปุ๋ยเคไอเค หนองบุญมาก

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 294, 295, 296, 297 หมู่ที่ 4 ต.หนองหัวแรต อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410

โทร. 080-0077431


ร้านปุ๋ยเคไอเค ในเมือง ถนนช้างเผือก

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 961 ถ.ช้างเผือก ต.เมือง อ.เมือง จ.ครราชสีมา 30000

โทร. 093-3295690


ร้านปุ๋ยเคไอเค หน้าศาลปกครอง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 305, 305/1, 305/2 หมู่ที่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 098-2518677


ร้านปุ๋ยเคไอเค ตลาดสุรนารี

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 183/4, 183/5, 183/6, 183/7, ถ.มหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 (ตั้งอยู่ด้านหลัง รพ.มหาราช ติดกับตลาดสุรนารี)

โทร. 080-0780870


ร้านปุ๋ยเคไอเค ท่าช้าง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 129 หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230

โทร. 082-2572792


ร้านปุ๋ยเคไอเค จักราช

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 หมู่ที่ 4 ถ.จักราช-สีสุก ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230

โทร. 080-0076563


ร้านปุ๋ยเคไอเค ดอนแขวน เสิงสาง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330

โทร. 089-9493697


ร้านปุ๋ยเคไอเค ครบุรี

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ต.แชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250

โทร. 080-1477912


ร้านปุ๋ยเคไอเค สูงเนิน

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 567/1 หมู่ที่ 8 ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

โทร. 098-2519100


ร้านปุ๋ยเคไอเค กม.9 สีคิ้ว

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราสีมา 30140 ถนนเส้น กม.9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว

โทร. 098-7494290


ร้านปุ๋ยเคไอเค เทพารักษ์

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 111 หมู่ 1 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210

โทร. 082-2578573


ร้านปุ๋ยเคไอเค ห้วยบง ด่านขุนทด

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 364 หมู่ที่ 20 ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

โทร. 080-1475346


ร้านเคไอเค อาหารสัตว์ ด่านขุนทด

จำหน่ายอาหารสัตว์ทุกชนิดจากซีพีเอฟ เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210

โทร. 098-7498400


ร้านปุ๋ยเคไอเค ปักธงชัย

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 133/3, 133/4, 133/6 หมู่ที่ 2 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทร. 098-2514600


ร้านปุ๋ยเคไอเค หนองกระสัง โนนไทย

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 162/2 หมู่ที่ 1 ต.ด่านจาก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

โทร. 080-1473563


ร้านปุ๋ยเคไอเค โนนสุวรรณ

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 123 หมู่ที่ 9 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110

โทร. 084-3293785


ร้านปุ๋ยเคไอเค เมืองคง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 89 หมู่ที่ 8 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา 30260

โทร. 084-3295216


ร้านปุ๋ยเคไอเค คลองม่วง ปากช่อง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 330/3 หมู่ที่ 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

โทร. 084-3295217


ร้านปุ๋ยเคไอเค หนองยารักษ์

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 444/1 หมู่ที่ 12 ต.พุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร. 080-0301510


ร้านปุ๋ยเคไอเค ชุมพวง

จำหน่ายปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ สารกำจัดวัชพืช อาหารสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ เลขที่ 8 หมู่ที่ 16 ต.ชุพพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

โทร. 084-3296864