ปุ๋ยตรากระต่าย

เจียไต๋ เข้าใจถึงความต้องการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มธาตุอาหารในดินซึ่งเป็นแหล่งสารอาหารของพืช เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ เราจึงได้คัดสรรปุ๋ยสูตรต่างๆ จากแหล่งผลิตชั้นนำที่ได้มาตรฐานทั่วโลก เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของพืชแต่ละประเภท ให้เกษตรกรเลือกสรรได้ตรงกับความต้องการ และนอกจากคุณภาพของสินค้า ปุ๋ยตรากระต่ายยังพร้อมมอบบริการที่ดี มีมาตรฐาน การันตีความมั่นใจคุณภาพได้จากการได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ยูเรีย 46-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ ( K2O) : 0%
พืชแนะนำ
ใช้ได้กับพืชทุกชนิดทั้งนาข้าว พืชไร่ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดกลม สีขาว ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-15-15

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
ปริมาณธาตุอาหารรอง
แคลเซียม (CaO) : 3%
พืชแนะนำ
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะนาข้าว พืชไร่ พืชผัก และไม้ผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดกลมเกลี้ยง สีชมพูอ่อน ละลายน้ำได้ง่ายใช้กับเครื่องหว่านหรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-20-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 20%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ปริมาณธาตุอาหารรอง
แคลเซียม (CaO) : 2%
กำมะถัน (S) : 14%
พืชแนะนำ
นิยมใช้ในนาข้าว และพืชไร่ทุกชนิด บำรุงราก และช่วยการแตกกอ
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตนาข้าวและข้าวโพด
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดสีเทา ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี ไม่ชื้นติดเครื่อง
ในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 10-10-10

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 10%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 10%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 10%
พืชแนะนำ
นิยมใช้กับพืชไร่ทุกชนิด เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช และสามารถใช้ในนาข้าว
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตนาข้าวและข้าวโพด
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดปุ๋ยสีน้ำตาล ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี ไม่ชื้นติดเครื่อง
ในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-15-15 CT

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
ธาตุอาหารรอง
กำมะถัน (S) : 8%
พืชแนะนำ
นิยมใช้ในนาข้าว และพืชไร่ทุกชนิด เร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-16-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ธาตุอาหารรอง
กำมะถัน (S) : 9%
พืชแนะนำ
นิยมใช้ในนาข้าว (นาดินทราย) และพืชไร่ทุกชนิด เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย และยังช่วยสร้างระบบราก และการแตกกอ
แหล่งที่นิยมใช้
ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี ในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดน้ำตาล ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดีในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-16-16

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 16%
ปริมาณธาตุอาหารรอง
แคลเซียม (CaO) : 3.5%
พืชแนะนำ
ใช้ได้กับทุกพืช โดยเฉพาะพืชผัก ไม้ผล เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทุกส่วนของพืช
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดกลมเกลี้ยงสีชมพูอ่อน ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ธาตุอาหารรอง
กำมะถัน (S) : 12%
พืชแนะนำ
นิยมใช้ในพืชไร่ทุกชนิดเช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง และอ้อย โดยเฉพาะพิชไร่ที่ปลูกในดินร่วนปนทรายหรือดินทรายที่มีธาตุโปรแตสเซี่ยมต่ำและไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ในพืชไร่นิยมใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดน้ำตาลใช้กับเครื่องหว่านหรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดีในพืชไร่ใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนเพาะปลูก


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 21-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 21%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ปริมาณธาตุอาหารรอง
กำมะถัน (S) : 23%
พืชแนะนำ
ใช้ได้กับพืชไร่และพืชสวนทุกชนิด เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด รวมทั้งพืชผักและไม้ผล โดยใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ ทำให้ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงดี
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตพืชไร่ และพืชผัก เช่น ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง
ลักษณะทางกายภาพอื่นๆ
เม็ดสีขาว เป็นผลึกคล้ายน้ำตาลทราย ละลายน้ำได้ง่าย ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 0-0-60

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 60%
พืชแนะนำ
นิยมใช้ในพืชไร่ทุกชนิด เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เผือก เพื่อสร้างแป้งเพิ่มน้ำหนักให้ผลผลิต
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดสีแดงคล้ายอิฐ เป็นแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 18-46-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 46%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
พืชแนะนำ
นิยมใช้ในพืชไร่และพืชสวนทุกชนิด รวมทั้งปาล์มน้ำมันและยางพารา
แหล่งที่นิยมใช้
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะทางกายภาพ
เม็ดกลมเกลี้ยง สีน้ำตาลเข้มถึงดำ ใช้กับเครื่องหว่าน หรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ดี เป็นแม่ปุ๋ยฟอสฟอรัส