ปุ๋ยตราช้างลูกคู่

บริษัท ฟิวเจอร์ครอป จำกัด เป็นผู้จำหน่าย ปุ๋ยเคมีรองพื้น ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่มีปัญหาเรื่องการปลูกพืชไม่งาม ดินเป็นกรด เป็นด่าง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด


ปุ๋ยเคมีรองพื้นตราช้างลูกคู่ (50 kg.)

รายละเอียด
ใช้สำหรับรองพื้น หรือผสมปุ๋ยเคมี หว่านได้ในทุกระยะ เพื่อให้พืชเศษรฐกิจได้รับสารอาหารครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ซึ่งธาตุอาหารหลักนั้น สามารถหาได้จากปุ๋ย NKP ตามร้านค้าทั่วไป สามารถแก้ปัญหาเรื่องการปลูกพืชไม่งาม ดินเป็นกรด เป็นด่าง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ใช้ได้กับพืชทุกชนิด


สารบำรุงดิน ปรับปรุงดิน ตราช้างลูกคู่ (50 kg.)

รายละเอียด
ใช้บำรุงดิน เพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ปรับโครงสร้างดินทำให้ดินร่วนซุย แก้ปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ