ปุ๋ยตราช้างแดง

บริษัท แดชอะโกร จำกัด ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่มีปัญหาเรื่องการปลูกพืชไม่งาม ดินเป็นกรด เป็นด่าง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด


ปุ๋ยเคมีรองพื้นตราช้างแดง (50 kg.)

รายละเอียด
ใช้สำหรับรองพื้น หรือผสมปุ๋ยเคมี หว่านได้ในทุกระยะ เพื่อให้พืชเศษรฐกิจได้รับสารอาหารครบถ้วน ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ซึ่งธาตุอาหารหลักนั้น สามารถหาได้จากปุ๋ย NKP ตามร้านค้าทั่วไป ปุ๋ยเคมีรองพื้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ที่มีปัญหาเรื่องการปลูกพืชไม่งาม ดินเป็นกรด เป็นด่าง ดินเปรี้ยว ดินเค็ม สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด


สารปรับสภาพดินตราช้างแดง (กระสอบขาว 50 kg.)

รายละเอียด
ใช้บำรุงรากปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ช่วยป้องกันรากเน่าจากเชื้อรา ใช้สำสหรับพื้นที่การเกษตร 1-2 กระสอบต่อไร่


สารปรับสภาพดินตราช้างแดง (กระสอบเขียว 50 kg.)

รายละเอียด
ใช้บำรุงรากปรับสภาพดินให้ร่วนซุย ช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม ช่วยป้องกันรากเน่าจากเชื้อรา ใช้สำสหรับพื้นที่การเกษตร 1-2 กระสอบต่อไร่