ปุ๋ยตราบัวหลวง

บริษัท ปุ๋ยพัฒนกิจ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีเชิงผสม(BB) ปุ๋ยอินทรีย์ และสารปรับสาภาพดิน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการควบคุมการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเครื่องจักรเทคโนโลยี่ใหม่ที่มีการชั่งตวงและผสมคลุกเคล้าครั้งล่ะ 50 กก. เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่ดีมีมาตรฐานเต็มสูตร เปี่ยมคุณภาพในทุกกระสอบ ได้รับการรับรองคุณภาพมาตฐานการผลิตจากกระทรวงอุตสหกรรม อีกทั้งการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง จากแหล่งผลิตชั้นดีของโลก ยังความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากเกษตรกรไทยมานานกว่า 20 ปี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 12-4-40

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 12%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 4%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 40%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
เป็นปุ๋ยใช้ในช่วงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับนาข้าวทุกสภาพดิน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-5-22

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 22%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
เป็นปุ๋ยใช้ในช่วงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับนาข้าวทุกสภาพดิน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
เป็นปุ๋ยใช้สำหรับรองพื้นปลูกพืช หรือใช้บำรุงต้นพืช บำรุงราก ลำต้นแข็งแรง เหมาะสำหรับ นาข้าว พืชไร่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 30-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 30%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับ นาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ ทำให้ข้าวแตกกอดี ต้นข้าวและใบข้าวแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ช่วยปรับสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย ป้องกันโรคเน่าได้ดี