ปุ๋ยตราม้าบิน

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยเคมี และนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานที่คัดสรรแล้วจากทั่วทุกมุมโลก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา รัสเซีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “ปุ๋ยตราม้าบิน” ซึ่งตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรมไทยมายาวนาน กว่า 40 ปี


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 15-15-15

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก, หอม / กระเทียม


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 14-7-35

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 14%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 35%
เหมาะสำหรับพืช
มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 13-13-21

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 3%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 21%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก, หอม / กระเทียม


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 13-8-33

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 33%
เหมาะสำหรับพืช
มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 15-5-20

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 20%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, ยางพารา


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 15-7-18

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 18%
เหมาะสำหรับพืช
มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 0-0-06

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 60%
เหมาะสำหรับพืช
มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, เผือก


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 16-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 16-12-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 12%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) :8%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 16-16-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 16-20-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 20%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 18-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก, หอม / กระเทียม


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 18-46-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 46%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก, หอม / กระเทียม


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 20-8-20

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 20%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 20%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 21-7-18

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 21%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 18%
เหมาะสำหรับพืช
อ้อย


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 25-7-7

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 25%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 7%
เหมาะสำหรับพืช
ยางพารา, พืชกินผล / ผลไม้


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 30-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 30%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก, หอม / กระเทียม


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 46-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก, หอม / กระเทียม


ปุ๋ยเคมีพรีเมี่ยม 27-12-6

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 27%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 12%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 6%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, ยางพารา


ปุ๋ยเคมี ไอ ซี พี 21-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 21%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน, พืชกินผล / ผลไม้, เผือก, หอม / กระเทียม