ปุ๋ยตราม้ามังกร

มหาวงศ์ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ผ่านการส่งมอบปุ๋ยคุณภาพ ที่อุดมด้วยธาตุอาหารหลักที่ได้มาตรฐานและตัวเติมจากอินทรีย์ธรรมชาติที่เป็นประโยชน์ต่อพืช


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-5-20

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 20%
พืชแนะนำ
เป็นปุ๋ยใช้ในช่วงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับนาข้าวทุกสภาพดิน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-3-3

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 3%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 3%
พืชแนะนำ
เป็นปุ๋ยใช้สำหรับรองพื้นปลูกพืช หรือใช้บำรุงต้นพืช เร่งการเจริญเติบโตความสูงของลำต้น เหมาะสำหรับ นาข้าว ข้าวโพด


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 18-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
พืชแนะนำ
เป็นปุ๋ยใช้สำหรับรองพื้นปลูกพืช หรือใช้บำรุงต้นพืช บำรุงราก ลำต้นแข็งแรง เหมาะสำหรับ นาข้าว พืชไร่ ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 30-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 30%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
พืชแนะนำ
เร่งต้นสร้างใบ เร่งการแตกกอ


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 14-7-35

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 14%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 35%
พืชแนะนำ
เป็นปุ๋ยใช้ในช่วงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับนาข้าวทุกสภาพดิน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 46-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
พืชแนะนำ
เป็นแม่ปุ๋ยที่ใช้ธาตุ ไนโตรเจนสูงเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโตและความเขียว เช่น ข้าว มันสัมะหลัง อ้อย ข้าวโพด


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 0-0-60

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 60%
พืชแนะนำ
สะสมแป้งสะสมอาหาร บำรุงผลผลิตให้มีความสมบูรณ์