ปุ๋ยตรายารา

ยารา ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 40 ปี ส่งมอบแนวทางแก้ปัญหาด้านธาตุอาหารพืชอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันเรายังเป็นตราสินค้าชั้นนำในหลายกลุ่มพืชและช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มผลผลิตและรายได้ บุคลากรมืออาชีพของเรามีความมุ่งหวังที่จะสร้าง ยารา ประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีน่าทำงานด้วย ทั้งกับพนักงานของเรา ลูกค้า และโครงการพัฒนาเกษตรกร การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความปลอดภัยเป็นหัวใจหลักของเราเสมอมา


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-15-15

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ยารามีร่า 15-15-15 มีฟอสฟอรัสที่พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีออร์โธฟอสเฟต, โพลีฟอสเฟตและพี-เอ็กซ์เทนด์ การรวมกันระหว่างฟอสฟอรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ทำให้พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นในดินต่างชนิดกัน นอกจากนี้โพลีฟอสเฟตยังเคลื่อนลงในดินและเพิ่มปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในพืช


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-16-16

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 16%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ยารามีร่า 16-16-16 มีฟอสฟอรัสที่พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีออร์โธฟอสเฟต, โพลีฟอสเฟตและพี-เอ็กซ์เทนด์ การรวมกันระหว่างฟอสฟอรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ทำให้พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นในดินต่างชนิดกัน นอกจากนี้โพลีฟอสเฟตยังเคลื่อนลงในดินและเพิ่มปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในพืช


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน แอ็ดว้านซ์ 21-7-14

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 21%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 14%
เหมาะสำหรับยางพารา
ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14 จะทำให้ต้นยางพาราสมบูรณ์ แข็งแรง ผลิตได้เปอร์เซ็นต์สูง เพราะว่า ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14 มีธาตุหลักที่พืชต้องการ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และ แมกนีเซียม ครบถ้วนอยู่ในเม็ดเดียว นอกจากนี้ไนเตรตไนโตรเจนเป็นรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ไม่ทำให้ดินเปนกรด และนำพาธาตุ โพแทสเซียม และแมกนีเซียม ซึ่งเป็นประจุบวกเข้าสู่ต้นยางได้มากขึ้น


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 24-7-7

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 24%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 7%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ยารามีร่า 24-7-7 มีฟอสฟอรัสที่พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีออร์โธฟอสเฟต, โพลีฟอสเฟตและพี-เอ็กซ์เทนด์ การรวมกันระหว่างฟอสฟอรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ทำให้พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นในดินต่างชนิดกัน นอกจากนี้โพลีฟอสเฟตยังเคลื่อนลงในดินและเพิ่มปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในพืช


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 25-7-7

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 25%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 7%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ยารามีร่า 25-7-7 มีฟอสฟอรัสที่พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีออร์โธฟอสเฟต, โพลีฟอสเฟตและพี-เอ็กซ์เทนด์ การรวมกันระหว่างฟอสฟอรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ทำให้พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นในดินต่างชนิดกัน นอกจากนี้โพลีฟอสเฟตยังเคลื่อนลงในดินและเพิ่มปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในพืช


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 46-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะกับ ผักใบทั่วไป
ยาราวีร่าคือปุ๋ย ที่มีไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 46 โดยน้ำหนัก เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานที่สำคัญที่สุด สูตรของยาราวีร่าคือ 46-0-0 เนื่องจากมีสัดส่วนไนโตรเจนสูงที่สุด จึงใช้เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ยาราวีร่า 46-0-0 ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุอาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูกที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว ทำให้พืชมีลำต้นยาว มีใบดก ใบใหญ่ ใบสีเขียวเข้ม น้ำหนักดี ด้วยกระบวนการผลิต ยาราวีร่าแบบเม็ดใส มีความบริสุทธิ์ สีเม็ด ขนาดและความสม่ำเสมอสูง นิยมในผัก ยาสูบ หรือพืชอื่นๆที่มีมูลค่าสูง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 46-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะกับ ผักใบทั่วไป
ยาราวีร่าคือปุ๋ย ที่มีไนโตรเจน (N) เป็นส่วนประกอบในอัตราส่วนที่สูงมากถึงร้อยละ 46 โดยน้ำหนัก เป็นปุ๋ยเคมีมาตรฐานที่สำคัญที่สุด สูตรของยาราวีร่าคือ 46-0-0 เนื่องจากมีสัดส่วนไนโตรเจนสูงที่สุด จึงใช้เป็นแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ยาราวีร่า 46-0-0 ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นธาตุอาหารหลักของพืช โดยเฉพาะในช่วงแรกของการเพาะปลูกที่ต้องเร่งการเจริญเติบโตของพืชอย่างรวดเร็ว ทำให้พืชมีลำต้นยาว มีใบดก ใบใหญ่ ใบสีเขียวเข้ม น้ำหนักดี ด้วยกระบวนการผลิต ยาราวีร่าแบบเม็ดใส มีความบริสุทธิ์ สีเม็ด ขนาดและความสม่ำเสมอสูง นิยมในผัก ยาสูบ หรือพืชอื่นๆที่มีมูลค่าสูง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 8-24-24

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 8%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 24%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 24%
ปุ๋ยบำรุงดอก บำรุงผล
ยารามีร่า ดับเบิล มีแหล่งไนโตรเจนที่สมดุล ประกอบไปด้วยไนเตรทไนโตรเจนและแอมโมเนียมไนโตรเจน พืชจำเป็นต้องใช้ไนเตรทที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงแรก เพื่อทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารากที่แข็งแรง ขณะเดียวกันแอมโมเนียมไนโตรเจนก็จำเป็นในการเปลี่ยนเป็นไนเตรทไนโตรเจน นอกจากนี้ไนเตรตยังช่วยสนับสนุนการการดูดกินธาตุอาหารประจุบวก (Ca++, Mg++, K+) เปรียบเทียบกับแอมโมเนียมบริสุทธิ์หรือปุ๋ยยูเรีย ผลิตภัณฑ์ยารามีร่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้พืชดูดกินไนโตรเจนได้มากกว่า ดังนั้นจึงให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่า


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 10-10-30

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 10%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 10%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 30%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ยารามีร่า 10-10-30 มีฟอสฟอรัสที่พืชนำไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เพราะมีออร์โธฟอสเฟต, โพลีฟอสเฟตและพี-เอ็กซ์เทนด์ การรวมกันระหว่างฟอสฟอรัสทั้ง 3 ชนิดนี้ทำให้พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสได้มากขึ้นและยาวนานขึ้นในดินต่างชนิดกัน นอกจากนี้โพลีฟอสเฟตยังเคลื่อนลงในดินและเพิ่มปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในพืช


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 13-13-21

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 13%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 21%
ปุ๋ยหวาน ช่วยสร้างเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก
ยารามีร่า 13-13-21 มีแหล่งไนโตรเจนที่สมดุล ประกอบไปด้วยไนเตรทไนโตรเจนและแอมโมเนียมไนโตรเจน พืชจำเป็นต้องใช้ไนเตรทที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงแรก เพื่อทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารากที่แข็งแรง ขณะเดียวกันแอมโมเนียมไนโตรเจนก็จำเป็นในการเปลี่ยนเป็นไนเตรทไนโตรเจน นอกจากนี้ไนเตรตยังช่วยสนับสนุนการการดูดกินธาตุอาหารประจุบวก (Ca++, Mg++, K+) เปรียบเทียบกับแอมโมเนียมบริสุทธิ์หรือปุ๋ยยูเรีย ผลิตภัณฑ์ยารามีร่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้พืชดูดกินไนโตรเจนได้มากกว่า ดังนั้นจึงให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่า


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 14-14-21

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 14%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 14%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 21%
ปุ๋ยหวาน ช่วยสร้างเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก
ยารามีร่า 14-14-21 มีแหล่งไนโตรเจนที่สมดุล ประกอบไปด้วยไนเตรทไนโตรเจนและแอมโมเนียมไนโตรเจน พืชจำเป็นต้องใช้ไนเตรทที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงแรก เพื่อทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารากที่แข็งแรง ขณะเดียวกันแอมโมเนียมไนโตรเจนก็จำเป็นในการเปลี่ยนเป็นไนเตรทไนโตรเจน นอกจากนี้ไนเตรตยังช่วยสนับสนุนการการดูดกินธาตุอาหารประจุบวก (Ca++, Mg++, K+) เปรียบเทียบกับแอมโมเนียมบริสุทธิ์หรือปุ๋ยยูเรีย ผลิตภัณฑ์ยารามีร่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้พืชดูดกินไนโตรเจนได้มากกว่า ดังนั้นจึงให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่า


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
บำรุงต้น บำรุงผล
ยารามีร่า 15-0-0 ปุ๋ยเม็ดสำหรับการหว่านทางดิน ซึ่งเป็นปุ๋ยแคลเซียมไนเตรทที่ช่วยให้พืชสามารถเติบโตได้รวดเร็วและแข็งแรงจากการทำงงานร่วมกันของธาตุอาหารทั้งสองชนิดที่สำคัญแคลเซียมจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของพืชให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พืชสามารถต้านทานโรคและแมลงซึ่งเป็นปัญหาในการทำการเกษตรของเกษตรกร


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-11-14

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 11%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 14%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ยารามีร่า 16-11-14 มีแหล่งไนโตรเจนที่สมดุล ประกอบไปด้วยไนเตรทไนโตรเจนและแอมโมเนียมไนโตรเจน พืชจำเป็นต้องใช้ไนเตรทที่มีความเข้มข้นสูงในช่วงแรก เพื่อทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนารากที่แข็งแรง ขณะเดียวกันแอมโมเนียมไนโตรเจนก็จำเป็นในการเปลี่ยนเป็นไนเตรทไนโตรเจน นอกจากนี้ไนเตรตยังช่วยสนับสนุนการการดูดกินธาตุอาหารประจุบวก (Ca++, Mg++, K+) เปรียบเทียบกับแอมโมเนียมบริสุทธิ์หรือปุ๋ยยูเรีย ผลิตภัณฑ์ยารามีร่ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้พืชดูดกินไนโตรเจนได้มากกว่า ดังนั้นจึงให้ผลผลิตและคุณภาพที่ดีกว่า