ปุ๋ยตรารถเกษตร

ปุ๋ยมาตรฐานตรารถเกษตร ปุ๋ยคุณภาพ จาก บริษัท เวิร์ด เฟอท จำกัด โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-16-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับดินที่ขาดแคลนโพแทสเซียม ทำให้ต้นข้าวเขียวนาน ใบตั้งชัน ต้นไม่ล้ม ได้เมล็ดเต็มและน้ำหนักดี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 18-4-5

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 4%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 5%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับยางพารา เป็นปุ๋ยที่ใช้บำรุงต้นยางพารา ช่วยให้ต้นยางพาราแตกรากดี แข็งแรง ลำต้นใหญ่ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับให้กับผลไม้และพืชผัก


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 13-3-27

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 3%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 27%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการสะสมแป้งหรือความหวานเช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, แตงโม และยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 30-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 30%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับ นาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ ทำให้ข้าวแตกกอดี ต้นข้าวและใบข้าวแข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง ช่วยปรับสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย ป้องกันโรคเน่าได้ดี


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 13-8-35

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 35%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับพืชที่ต้องการสะสมแป้งหรือความหวานเช่น มันสำปะหลัง, อ้อย, แตงโม และยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ตั้งแต่ระยะกำลังเจริญเติบโตจนถึงให้ผลผลิต และสามารถใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกได้อีกด้วย


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 20-10-12

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 20%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 10%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 12%
ใช้ได้กับพืชทุกชนิด
ปุ๋ยเหมาะสำหรับยางพาราเปิดกรีด ทำให้ได้น้ำยางมาก เปอร์เซ็นต์ดี