ปุ๋ยตราหัววัว-คันไถ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2516 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีมาตราฐานคุณภาพทัดเทียมกับปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม ที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “หัววัว-คันไถ” ซึ่งมีชื่อเสียงยาวนานมากกว่า 4 ทศวรรษ


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ปุ๋ยข้าว เหมาะกับดินเหนียวและดินทราย อัตรา 25-40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดำ
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-16-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ปุ๋ยข้าว เหมาะกับดินทราย อัตรา 25-40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดำ
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-20-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 20%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ปุ๋ยข้าว เหมาะกับดินเหนียว อัตรา 25-40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดำ
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ปุ๋ยข้าว เหมาะกับดินเหนียวและดินทราย อัตรา 25-40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดำ
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 25-7-7

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 25%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 7%
ปุ๋ยข้าว เหมาะกับดินเหนียวและดินทราย อัตรา 25-40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดำ
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-15-15 พรีเมี่ยม

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
ปุ๋ยอ้อย อัตรา 40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-7-18

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 18%
ปุ๋ยอ้อย อัตรา 40-50 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 13-13-21 พรีเมี่ยม

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 13%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 13%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 21%
ปุ๋ยอ้อย อัตรา 40-50 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 21-7-18

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 21%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 18%
ปุ๋ยอ้อย อัตรา 40-50 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 20-8-20

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 20%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 20%
ปุ๋ยอ้อย อัตรา 40-50 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 18-12-6 ตราเด็กน้อย

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 12%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 6%
ปุ๋ยอ้อย อัตรา 40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-16-16

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 16%
ปุ๋ยพืชผัก อัตรา 30-50 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
ใส่หลังปลูก 15 วัน
ครั้งที่ 2
ใส่หลังจากครั้งแรก 15-45 วัน (ขึ้นกับพืชแต่ละชนิด)


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-15-15 รัสเซีย

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
ปุ๋ยอ้อย อัตรา 40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
ครั้งที่ 1
อ้อยปลูก รองก้นร่องพร้อมปลูก หรือหลังปลูก 1 เดือน
อ้อยตอ ใส่หลังแต่งตอ 1 เดือน
ครั้งที่ 2
เมื่ออ้อยอายุ 2-3 เดือน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 18-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
ปุ๋ยข้าว เหมาะกับดินเหนียวและดินทราย อัตรา 25-40 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดำ
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 46-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
ปุ๋ยนาข้าว พืชไร่ อัตรา 40-50 กก./ไร่
ระยะที่ใส่
นาหว่าน
ครั้งที่ 1 ใส่เมื่อต้นข้าวงอก 20-30 วัน หรือใส่รองพื้นก่อนปลูก
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน
นาดำ
ครั้งที่ 1 ใส่หลังปักดำ 5-7 วัน
ครั้งที่ 2 ใส่หลังจากใส่ครั้งแรก 30 วัน