ปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราช้างชูธง

บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 จากความมุ่งมั่นและประสบการณ์กว่า 17 ปี มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงของลูกค้าและเกษตรกร บนพื้นฐานการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


ปุ๋ยอินทรีย์ (50 kg.)

รายละเอียด
มีส่วนผสมของสารอินทรีย์และแร่ธาตุอาหารพืชมากกว่า 15 ชนิด อาทิ N P K Ca Mg S Fe Zn Cu B Mo Cl กรดฮิวมิกมากกว่า 5 ชนิด กรดอะมิโนหลายชนิด และปริมาณอินทรียวัตถุรับรองไม่ต่ำกว่า 20% ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำเสมออีกทั้งยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน แก้ไขปัญหาดินเสีย ช่วยทำให้ดินร่วนซุย สามารถใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกหรือปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อช่วยบำรุงต้น ใบของพืชและช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้สูงขึ้น


ปุ๋ยอินทรีย์ (50 kg.)

รายละเอียด
มีส่วนผสมของสารอินทรีย์และแร่ธาตุอาหารพืชมากกว่า 15 ชนิด อาทิ N P K Ca Mg S Fe Zn Cu B Mo Cl กรดฮิวมิกมากกว่า 5 ชนิด กรดอะมิโนหลายชนิด และปริมาณอินทรียวัตถุรับรองไม่ต่ำกว่า 20% ปุ๋ยอินทรีย์เป็นแหล่งแร่ธาตุอาหารที่จะปลดปล่อยธาตุอาหาร ออกมาให้แก่ต้นพืชอย่างช้าๆ และสม่ำเสมออีกทั้งยังช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดิน แก้ไขปัญหาดินเสีย ช่วยทำให้ดินร่วนซุย สามารถใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูกหรือปุ๋ยแต่งหน้าเพื่อช่วยบำรุงต้น ใบของพืชและช่วยเพิ่มผลผลิตพืชให้สูงขึ้น


ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-10-10 (50 kg.)

รายละเอียด
มีปริมาณธาตุอาหาร N-P-K = 10-10-10 % มีอินทรีย์วัตถุ10% เหมาะสมกับพืชเกือบทุกชนิดทั้งพืชอายุสั้นและอายุยาว พืชล้มลุก(เช่น ผัก ข้าว มัน อ้อย ข้าวโพด ไม้ดอกไม้ประดับ)และพืชยืนต้น(เช่น ไม้ผลทุกชนิด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) ใช้ได้ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตหรือฟื้นตันและช่วงบำรุงผลผลิต มีอินทรีย์วัตถุ ธาตุรอง-เสริมและกรดฮิวมิก ฟูลวิกและอะมิโนยิ่งเสริมการทำงานของการปลดปล่อยและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดีด้วยเหมาะกับพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชดูดซึม แร่ธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมไปใช้ได้อย่างสมดุล ช่วยบำรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี ช่วงเร่งการบำรุงผลผลิต


ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 12-3-3 (50 kg.)

รายละเอียด
มีปริมาณธาตุอาหาร N-P-K = 12-3-3 % มีอินทรียวัตถุกว่า 10% มีธาตุรองและเสริมกว่า 10% ผสมกรมอะมิโน กรมฮิวมิค และฉีดพ่นด้วยเชื้อไตรโคเดอร์มา มีสัดส่วนธาตุอาหาร N สูงจึงให้ผลไว้ใช้สร้างต้น บำรุงใบสะสมอาหารได้ดี ใช้กับพืชผัก นาข้าว และพืชทุกชนิดรวมถึงช่วยแก้ปัญหาดินดาน ดินเสียและดินกรดได้


ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-9 (50 kg.)

รายละเอียด
มีปริมาณธาตุอาหาร N-P-K = 6-3-9 % มีอินทรีย์วัตถุ10% เหมาะสมกับพืชเกือบทุกชนิดทั้งพืชอายุสั้นและอายุยาว พืชล้มลุก(เช่น ผัก ข้าว มัน อ้อย ข้าวโพด ไม้ดอกไม้ประดับ)และพืชยืนต้น(เช่น ไม้ผลทุกชนิด ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) ใช้ได้ในช่วงเร่งการเจริญเติบโตหรือฟื้นตันและช่วงบำรุงผลผลิต มีอินทรีย์วัตถุ ธาตุรอง-เสริมและกรดฮิวมิก ฟูลวิกและอะมิโนยิ่งเสริมการทำงานของการปลดปล่อยและเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้ดีด้วยเหมาะกับพืชทุกชนิด ช่วยให้พืชดูดซึม แร่ธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมไปใช้ได้อย่างสมดุล ช่วยบำรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำดี ช่วงเร่งการบำรุงผลผลิต


ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 (50 kg.)

รายละเอียด
มีปริมาณธาตุอาหาร N-P-K = 6-3-3 % มีอินทรีย์วัตถุ10% จึงให้ผลด้านการเจริญเติบชัดกว่าปุ๋ยอินทรีย์ มีอินทรีย์วัตถุและCECสูงช่วยทำให้ธาตุอาหารค่อยๆปลดปล่อยจึงสูญเสียต่ำNPKให้ผลได้80-100% มีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่มาพร้อมกับอินทรีย์วัตถุด้วย ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน แก้ปัญหาดินเสียได้ พืชที่ใช้ได้ พืชไร่อายุ1ปี เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ไม้ผลทุกชนิดและยางพารา


สารแก้ดินกรด ลดดินเค็ม

รายละเอียด
เป็นปูนผสมชนิดเผาประกอบด้วยออกไซด์ของธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมของพืช มีระดับ pH สูง 11-12 จึงมีความสามารถแก่กรดในดิน ช่วยแก้ดินเค็ม
เป็นสารสร้างสมดุลย์ของกรด-ด่างในดิน (buffering agent) ทำให้แร่ธาตุต่างๆเป็นประโยชน์กับพืชอย่างสมดุลเหมาะสม ไม่ก่อความเป็นพิษกับพืชและดิน ช่วยแก้ปัญหาดินเค็มจากเกลือโซเดียมและการสะสมของปุ๋ยเคมี ช่วยฆ่าเชื้อระงับการลุกลามของเชื้อโรคพืชได้ เช่น เชื้อราไฟทอปธอร่า และโรคจากเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด และยังมีแคลเซียมที่ละลายได้ช่วยกระตุ้นการแตกรากฝอยและใบอ่อน ใช้ขับไล่ไนโตรเจนในดินยับยั้งการแตกใบอ่อนช่วงทำดอกและป้องกันลูกอ่อนหลุดร่วง