ปุ๋ยตรามงกุฎ

ปุ๋ยตรามงกุฎ โดยบริษัทเทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัดภายใต้เครือบริษัท พรรณธิอร จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยด้วยปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงเพื่อเกษตรกรทุกภูมิภาค ด้วยความหลากหลายของสูตรในหลายรูปแบบทั้งปุ๋ยผสม แบบปั้นเม็ด (Compound), ปุ๋ยผสม แบบคลุกเคล้า (Bulk Blending), และ แม่ปุ๋ย N P K ปุ๋ยตรามงกุฎตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 15-15-15

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 15%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 15%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ปาล์ม, ทุเรียน
คุณสมบัติ เร่งการเจริญเติบโต
ปุ๋ยผสมแบบปั้นเม็ด สูตร 15-15-15+0.5MgO+0.05B เหมาะสำหรับ รองพื้น บำรุงต้น ฟื้นต้น เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ปุ๋ยปั้นเม็ด NPK ธาตุอาหารครบสม่ำเสมอทุกเม็ด ละลายน้ำง่าย พืชดูดซึมได้ทันที ได้รับธาตุอาหารทั่วถึง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 0-0-60

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 0%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 60%
เหมาะสำหรับพืช
มันสำปะหลัง, ปาล์ม, สัปปะรด
คุณสมบัติ เร่งผลผลิต
โพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ด ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารโพแทสเซียม ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรือปุ๋ยเชิงผสม หรือใส่ลงดินเพื่อให้ธาตุโพแทสเซียมแก่พืช โดยที่ไม่ต้องผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 16-16-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 16%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง
คุณสมบัติ เร่งการเจริญเติบโต
ปุ๋ยผสมแบบปั้นเม็ด สูตร 16-16-8 เหมาะสำหรับ รองพื้น บำรุงต้น รากแข็งแรง เร่งการเจริญเติบโต ปุ๋ยปั้นเม็ด NPK ธาตุอาหารครบสม่ำเสมอทุกเม็ด ละลายน้ำง่าย พืชดูดซึมได้ทันที ได้รับธาตุอาหารทั่วถึง


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 18-46-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 46%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ปาล์ม
คุณสมบัติ เร่งการเจริญเติบโต
ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ชนิดเม็ด ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจนกับฟอสฟอรัส ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบและเชิงผสม ให้ได้สูตรปุ๋ยตามที่ต้องการ แม่ปุ๋ย ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกร


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 20-8-20

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 20%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 20%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, ยางพารา, ทุเรียน
คุณสมบัติ เร่งผลผลิต
ปุ๋ยผสม แบบคลุกเคล้า สูตร 20-8-20 เหมาะสำหรับ สร้างแป้ง เพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก ปุ๋ยคลุกเคล้า NPK ผลิตจากแม่ปุ๋ยคุณภาพจากแหล่งคุณภาพสูง ผสมด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ผสมครั้งละ 50 กิโลกรัม (1 กระสอบ) ทำให้ได้ธาตุอาหารมาตรฐานทุกกระสอบ


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 40-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 40%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ปาล์ม, สัปปะรด
คุณสมบัติ เร่งการเจริญเติบโต
ยูเรีย ชนิดเม็ดโฟม ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรือปุ๋ยเชิงผสม หรือใส่ลงดินเพื่อให้ธาตุไนโตรเจนแก่พืช โดยที่ไม่ต้องผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ แม่ปุ๋ย ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกร


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 46-0-0

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 46%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 0%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 0%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ปาล์ม, สัปปะรด
คุณสมบัติ เร่งการเจริญเติบโต
ยูเรีย ชนิดเม็ดโฟม ปุ๋ยเชิงเดี่ยวที่ให้ธาตุอาหารไนโตรเจน ใช้เพื่อผลิตปุ๋ยเชิงประกอบหรือปุ๋ยเชิงผสม หรือใส่ลงดินเพื่อให้ธาตุไนโตรเจนแก่พืช โดยที่ไม่ต้องผสมกับปุ๋ยชนิดอื่นๆ แม่ปุ๋ย ตรามงกุฎ คัดวัตถุดิบจากแหล่งคุณภาพสูง และ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากห้องปฎิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 เพื่อความมั่นใจของเกษตรกร


ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน 18-8-8

ธาตุอาหาร
ไนโตรเจน (N) : 18%
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (P2O5) : 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) : 8%
เหมาะสำหรับพืช
ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ปาล์ม, ทุเรียน, ยางพารา, มังคุด, ลำไย, สัปปะรด, หอมกระเทียม และผลไม้อื่นๆ
คุณสมบัติ เร่งการเจริญเติบโต เร่งผลผลิต
ปุ๋ยผสมแบบปั้นเม็ด สูตร 18-8-8 เหมาะสำหรับ บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ปุ๋ยปั้นเม็ด NPK ธาตุอาหารครบสม่ำเสมอทุกเม็ด ละลายน้ำง่าย พืชดูดซึมได้ทันที ได้รับธาตุอาหารทั่วถึง