ร้านปุ๋ย เคไอเคโชคชัย

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาโชคชัย
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธุ์ และอาหารสัตว์
เลขที่ 59/1 หมู่ที่ 12 ต.โชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
ใกล้สี่แยกโชคชัย ตรงข้าม ธ.ก.ส. สาขาโชคชัย ติดต่อสอบถามโทร. 081-8785269

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคโชคชัย