ร้านปุ๋ย เคไอเคท่าช้าง

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาท่าช้าง
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 129 หมู่ที่ 11 ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 082-2572792

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคท่าช้าง