ร้านปุ๋ย เคไอเค จักราช

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาจักราช
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 24/1, 24/2, 24/3, 24/4 หมู่ที่ 4  ถ.จักราช-สีสุก ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 080-0076563

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคจักราช