ร้านปุ๋ย เคไอเคขามทะเลสอ แผนที่ตั้ง

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาขามทะเลสอ
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธุ์ และอาหารสัตว์
เลขที่ 125/2 หมู่ที่ 7 ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
ทางไป  อ.ด่านขุนทด เยื้องที่ว่าการ อำเภอขามทะเลสอ ติดต่อสอบถามโทร. 089-949-9655

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคขามทะเลสอ