ร้านปุ๋ย เคไอเคคลองม่วง ปากช่อง แผนที่ตั้ง

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาคลองม่วง ปากช่อง

จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์

เลขที่ 330/3 หมู่ที่ 4 ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 084-3295217

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคคลองม่วง ปากช่อง