ร้านปุ๋ย เคไอเคดอนแขวน

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาดอนแขวน
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 100 หมู่ที่ 2 ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 089-9493697

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคดอนแขวน