ร้านปุ๋ย เคไอเคตลาดสุรนารี

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาตลาดสุรนารี
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 183/4, 183/5, 183/6, 183/7,  ถ.มหาราช ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 (ตั้งอยู่ด้านหลัง รพ.มหาราช ติดกับตลาดสุรนารี)
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 080-0780870

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคตลาดสุรนารี