ร้านปุ๋ย เคไอเคปักธงชัย

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาปักธงชัย
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 133/3, 133/4, 133/6 หมู่ที่ 2 ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 098-2514600

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย ปักธงชัย