ร้านปุ๋ย เคไอเควังหิน อ.พิมาย

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า วังหิน อ.พิมาย
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 326 หมู่ที่ 8 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
ติดต่อสอบถามได้ที่  080-0103813

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเควังหิน อ.พิมาย