ร้านปุ๋ย เคไอเคหนองบัวศาลา อ.เมือง แผนที่ตั้ง

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาหนองบัวศาลา (อ.เมือง)
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธุ์ และอาหารสัตว์
เลขที่ 354, 354/1 หมู่ที่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ตั้งอยู่หน้าเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  ติดกับวัดหนองตะลุมปุ๊ก ติดต่อสอบถามโทร. 089-9499659

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคหนองบัวศาลา