ร้านปุ๋ย เคไอเคห้วยแถลง

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาห้วยแถลง
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธุ์ และอาหารสัตว์
ลขที่ 10 หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแถลง  อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
ติดต่อสอบถามได้โทร. 089-9499660

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคห้วยแถลง