ร้านปุ๋ย เคไอเคเฉลียง อ.ครบุรี

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาเฉลียง อ.ครบุรี
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 233 หมู่ที่ 8 ต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 093-3263279

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคเฉลียง อ.ครบุรี