ร้านปุ๋ย เคไอเคในเมือง ถนนช้างเผือก

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า ในเมือง ถนนช้างเผือก
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 961 ถ.ช้างเผือก ต.เมือง อ.เมือง จ.ครราชสีมา 30000
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 093-3295690

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคในเมือง ถนนช้างเผือก