ร้านปุ๋ย เคไอเค กม.9 สีคิ้ว

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า อำเภอสีคิ้ว
จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์
เลขที่ 30 หมู่ที่ 11 ต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราสีมา 30140 ถนนเส้น กม.9 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว
ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 098-7494290

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเค กม.9 สีคิ้ว