ร้านปุ๋ย เคไอเคชุมพวง แผนที่ตั้ง

บริษัท  เคไอเค อโกรเทรด  จำกัด สถานที่จำหน่ายสินค้า สาขาชุมพวง

จำหน่าย : ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์  ยาเคมีภัณฑ์  เมล็ดพันธ์ุ และอาหารสัตว์

เลขที่ 8 หมู่ที่ 16 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270

ติดต่อสอบถามได้ที่  โทร. 084-3296864

แผนที่จุดจำหน่ายสินค้า ร้านปุ๋ย เคไอเคชุมพวง