หมวดสินค้าเกษตร

ปุ๋ยเคมีมาตรฐานจากบริษัทเจียไต๋

เจียไต๋มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทั้งในคุณภาพสินค้าและบริการ จึงพัฒนาทีมงานด้านวิชาการ และทีมงานวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ สร้างความเข้าใจ และคำแนะนำที่ดีที่สุดแก่เกษตรกร ด้านเมล็ดพันธุ์ เจียไต๋มีห้องปฏิบัติการวิจัยพันธุ์พืช ที่เต็มไปด้วยนักปรับปรุงพันธุ์ชั้นยอด มีเทคโนโลยีด้านพันธุกรรมอันทันสมัยที่ช่วยให้งานปรับปรุงสายพันธุ์พืชมีมาตรฐานและความแม่นยำสูง นอกจากนี้ยังมี Bio-Technology เทคโนโลยีชั้นสูงที่ใช้ในการตรวจ DNA พืช เพื่อตรวจความต้านทานโรคและด้านคุณภาพของสายพันธุ์ ซึ่งทำให้สามารถลดขั้นตอนต่างๆที่ใช้เวลานาน ให้รวดเร็วขึ้น

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตราหัววัว-คันไถ

จากคุณภาพ สู่ความอุดมสมบูรณ์ ปุ๋ยเต็มสูตรหลากชนิด คือ พันธกิจอันสำคัญที่
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด มุ่งมั่นพัฒนา เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตรา YARA

ปุ๋ย YARA ของแท้กระสอบต้องเป็นรูปลายนิ้วมือเท่านั้น จาก ญาร่า อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ.เอส.เอ กรุงออสโล  ประเทศนอร์เวย์  เท่านั้น

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตราม้าบิน

บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตปุ๋ยเคมี และนำเข้าวัตถุดิบแม่ปุ๋ยคุณภาพมาตรฐานที่คัดสรรแล้ว
จากทั่วทุกมุมโลกเช่น สหรัฐอเมริกา แคนนาดา รัสเซีย และตะวันออกกลางเป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า
“ปุ๋ยตราม้าบิน” ซึ่งตอบสนองความต้องการของภาคเกษตรกรรมไทยมายาวนานกว่า 40 ปี

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตรารถเกษตร

ปุ๋ยคุณภาพ จาก บริษัท เวิร์ด เฟอท จำกัด โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับปุ๋ย
หรือสารป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์ (Pesticides) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง

ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ตรามงกุฎ

ปุ๋ยคุณภาพดีจากบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ผู้นำในอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีที่จะร่วมสร้างความมั่นคง
พัฒนาภาคเกษตรกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย

จำหน่ายอาหารสัตว์คุณภาพสูงจาก CPF

กลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์จาก บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จัดตั้งในปี 2546 เพื่อเป็นบริษัทนำเข้า และประกอบกิจการโรงงานผลิตสารเคมีที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สารเคมีกำจัดแมลงที่ใช้ในบ้านเรือน สารเคมีที่ใช้กับสัตว์น้ำ และใช้กับทางปศุสัตว์ บริษัทได้เติบโตมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการทำธุรกิจจัดจำหน่ายถึงร้านค้าทั่วประเทศ จึงทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและถูกจัดว่าเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ