บริษัท เคไอเค อโกรเทรด จำกัด (สำนักงานใหญ่)

959 ถนนช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-295140, 044295150, FAX : 044-271788

ริษัทจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์ และ อุปกรณ์การเกษตรทุกชนิด
จำหน่ายปุ๋ยตรากระต่าย ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ ปุ๋ยตรารถเกษตร ปุ๋ยตรามงกุฎ ปุ่ยตรา Yara ปุ๋ยตราซี.พี.หมอดิน ปุ๋ยตราม้ามังกร ปุ๋ยตราบัวหลวง ปุ๋ยอินทรีย์ตราช้างชูธง ปุ๋ยตรา Dazagro จำหน่ายเคมีภัณฑ์ สารกําจัดวัชพืช สารกําจัดแมลงและศัตรูพืช วัคซีนพืช จำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช เจียไต๋ ศรแดง ตะวันต้นกล้า แปซิฟิค อาหารสัตว์ CPF และอุปกรณ์ทางการเกษตร ราคาปลีก และราคาส่ง