สารป้องกันและกำจัดแมลง


โมแซท (อะบาเม็กติน)

รายละเอียด
สารกำจัดแมลงปากดูด เพลี้ยไฟ และแมลงปากกัด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ฝัก ใช้ในพืชไร่ ผัก ไม้ผล ไม้ดอก ออกฤทธิ์สัมผัสตายและดูดซึม


น๊อคทริน 35 (ไซเพอร์เมทริน 35 % W/V EC)

รายละเอียด
สารกำจัดแมลงปากดูด เพลี้ยไฟ และแมลงปากกัด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนกระทู้ฝัก ใช้ในพืชไร่ ผัก ไม้ผล ไม้ดอก ออกฤทธิ์สัมผัสตายและดูดซึม


ไลเจอร์ส (ไพริดาเบน 13.5 % EC)

รายละเอียด
สารกำจัดไรได้ทุกชนิด เช่น ไรแดง ไรไก่ ไรสองจุด ใช้ได้ในทุเรียน ส้ม มะนาว พริก มันสำปะหลัง ยางพารา ไม้ดอก ไม้ประดับ


อิมาร์ (อีมาเมกติน เบนโซเอท 1.92% W/V EC)

รายละเอียด
สารกำจัดแมลง ดูดซึมสู่ใบ ออกฤทธิ์ทันทีหลังฉีด ทำลายประสาทและกล้ามเนื้อ แมลงหยุดกินทันที ใช้กำจัดหนอน เพลี้ย ไร แมลงหวี่


เฟอร์นอค 3 จี (ไซเพอร์เมททริน 3%)

รายละเอียด
สารป้องกันและกำจัดแมลง ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง ใช้กำจัดแมลงในอาคารเช่น แมลงสาบ มด ตัวสามง่าม และแมลงคลานอื่นๆ


อะบาเมกติน (อะบาเมกติน)

รายละเอียด
สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์สัมผัสถูกตัวตาย และดูดซึมได้เล็กน้อย ใช้กำจัดหนอนใยผัก หนอนมัวนใบ หนอนชอนใบ เพลียไฟ ไรแดง


แอ็กท่า (ไทอะมีทอกแซม)

รายละเอียด
สารป้องกันและกำจัดแมลง ออกฤทธิ์ดูดซึมผ่านทางรากและใบได้อย่างรวดเร็ว ยับยั้งการกินอาหารของแมลงกำจัดเพลี้ยชนิดต่างๆ


วีแลน (อะซีทามีพริด 20% W/W SP)

รายละเอียด
สารป้องกันและกำจัดแมลง ชนิดดูดซึม ถูกตัวตายกินตาย ใช้จำกัด ด้วงหมัดผัก แมลงหวี่ขาว เพลี้ยไฟและเพลี้ยอ่อน


โทเซ็นต์ 5 (ฟิโพรนิล)

รายละเอียด
สารกำจัดแมลง ออกฤทธิ์แบบดูดซึม ป้องกันและกำจัด เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่นฝอย เพลี้ยไก่แจ้ หนองเจาะผล


แคนซัล 40 (ปูโพรเฟซิน 40% SC)

รายละเอียด
สารป้องกันและกำจัดแมลง ออกฤทธิ์สัมผัสและกินตาย คุมการฝักไข่ วางไข่ ลอกคราบในเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ เพลี้ยกระโดด เพลี้ยจักจั่น ตัวอ่อนเพลี้ยชนิดต่างๆ


พาลูดอน (ไซเปอร์เมทริน3%)

รายละเอียด
สารกำจัดแมลงพาลูดอน ยาเบื่อปู ขนาด 500 กรัม ไซเปอร์เมทริน3% สำหรับกำจัดแมลง มด ปลวก แมลงคลาน


ไอด้า (ไซเปอร์เมทริน 0.5%)

รายละเอียด
ใช้ป้องกันและกำจัดแมลงในบ้านเรือหรืออารคารสถานที่ เช่น แมลงสาบ มด และแมลงคลานเล็กๆ อื่นๆ