สารป้องกันและกำจัดวัชพืช


อะฟอร์คลอร์

รายละเอียด
ยาคุมหญ้าในมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เพื่อคุมวัชพืชในแคบเช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก และคุมวัชพืชในกว้างเช่น ผักโขม ผักเปี้ยหิน ผักเสี้ยนผี


ไฮฟาร์เอ็กซ์

รายละเอียด
ยาคุมหญ้าในมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เพื่อคุมวัชพืชในแคบเช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก และคุมวัชพืชในกว้างเช่น ผักโขม ผักเปี้ยหิน ผักเสี้ยนผี


ไกลโฟเซต48 ตราแมงมุม

รายละเอียด
สารกำจัดวัชพืช ออกฤทธิ์ชนิดดูดซึมทั้งทางใบและส่วนอื่นๆ ฆ่าหญ้าทั่วไป หญ้าคา หญ้าข้ามปี หญ้ากก ไม่เลือกทำลาย วัชพืชตายทั้งรากตายนาน


ไกลโฟเซต48 ตราโรห์

รายละเอียด
สารกำจัดวัชพืช ออกฤทธิ์ชนิดดูดซึมทั้งทางใบและส่วนอื่นๆ ฆ่าหญ้าทั่วไป หญ้าคา หญ้าข้ามปี หญ้ากก ไม่เลือกทำลาย วัชพืชตายทั้งรากตายนาน


ไกลโฟเซต48 ตราช้างแดง

รายละเอียด
สารกำจัดวัชพืช ออกฤทธิ์ชนิดดูดซึมทั้งทางใบและส่วนอื่นๆ ฆ่าหญ้าทั่วไป หญ้าคา หญ้าข้ามปี หญ้ากก ไม่เลือกทำลาย วัชพืชตายทั้งรากตายนาน


กลูโฟซิเนต 15% SL ตราแมงมุม

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึมไม่เลือกทำลาย ฆ่าหญ้าใบแคบ,กว้าง ใช้ในพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพดอ้อย และพืชสวนทุกชนิด


กลูโฟซิเนต 15% SL ตราแมสค์โซน

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึมไม่เลือกทำลาย ฆ่าหญ้าใบแคบ,กว้าง ใช้ในพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพดอ้อย และพืชสวนทุกชนิด


กลูโฟซิเนต 15% SL ตราช้างแดง

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึมไม่เลือกทำลาย ฆ่าหญ้าใบแคบ,กว้าง ใช้ในพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพดอ้อย และพืชสวนทุกชนิด


กลูโฟซิเนต 15% SL ตราบากุส

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้ ออกฤทธิ์ทั้งสัมผัสและดูดซึมไม่เลือกทำลาย ฆ่าหญ้าใบแคบ,กว้าง ใช้ในพืช มันสำปะหลัง ข้าวโพดอ้อย และพืชสวนทุกชนิด


อะซีโทคลอร์ ตราอินทรี-ลูกโลก

รายละเอียด
ยาคุมหญ้าในมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เพื่อคุมวัชพืชในแคบเช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก และคุมวัชพืชในกว้างเช่น ผักโขม ผักเปี้ยหิน ผักเสี้ยนผี


อะซีโทคลอร์ ตราคาปัวร์

รายละเอียด
ยาคุมหญ้าในมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด เพื่อคุมวัชพืชในแคบเช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าตีนนก และคุมวัชพืชในกว้างเช่น ผักโขม ผักเปี้ยหิน ผักเสี้ยนผี


ซีทีมีน (2-4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% SL)

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าในข้าว อ้อย กำจัดหญ้าใบกว้างเช่น ผักปวดนา เทียนนา โสนหางไก่ ผักบุ้ง และกกเช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย แห้วหมู


ทาซีแม็กซ์-โปร

รายละเอียด
สารคุมและกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพด กำจัดหญ้าใบแคบ และใบกว้างในข้าวโพดสาดทับได้ใช้ครั้งเดียว 1 ชุด ได้พื้นที่ 6 ไร่


ออกซินลอน (ออกซาไดอะซอน 25% EC)

รายละเอียด
ยาคุมวัชพืชในนาหว่านแห้ง คุมวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และตระกูลกก คุมยาวนาน 3 เดือน สามารถใช้ได้ทั้งดินชื้นและดินแห้ง


คาลาคีน (ออกซาไดอะซอน 25% W/V EC)

รายละเอียด
ยาคุมวัชพืชในนาหว่านแห้ง คุมวัชพืชใบแคบ ใบกว้าง และตระกูลกก คุมยาวนาน 3 เดือน สามารถใช้ได้ทั้งดินชื้นและดินแห้ง


รีดิวส์ (บิวทาคลอร์ 60% W/V EC)

รายละเอียด
ยาคุมเลน คุมวัชพืชในนาหว่านตม หญ้าข้าวนก ดอกขาว หญ้านกสีชมพู ขาเขียด ผักปวด ผักแว่น พังพวย หญ้านวนปลาดุก และกกชนิดต่างๆ


ไพแองเคอร์ (ไพริเบนโซซิม)

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าในนาข้าวนาหว่านน้ำตม หลังหว่าน 9 วัน ทดน้ำเข้านาหลังพ่น 2 – 3 วัน กำจัดวัชพืชใบแคบ เช่นหญ้าขาวนก ใบกว้างเช่น ผักปอดนา


แอสตร้าเฟิร์ม (บิสไพริแบค โซเดียว 20% WP)

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าในนาข้าว หลังวัชพืชงอก เพื่อกำจัด วัชพืชใบแคบ กว้าง และตระกูลกก สามารถดูด ซึมเข้าสู่ต้นวัชพืชได้ดีทั้งทางรากและใบ


ดีจีมีน (2,4-ดี ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% W/V SL)

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าในข้าว อ้อย กำจัดหญ้าใบกว้าง เช่น ผักปอดนา เทียนนา โสนหางไก่ ผักบุ้ง และะกก เช่น หนวดปลาดุก กกขนาก กกทราย แห้วหมู


ดาร์ไพส (อะมีทรีน 80% WG)

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าไร่อ้อย สับปะรด ใช้หลังพืชงอก ออกฤทธิ์แบบดูดซึม เพื่อกำจัด พืชใบแคบใบกว้างได้อย่างดี


พี-แลนด์ (ควิซาโลฟอป-พี-เอทีล)

รายละเอียด
ยาฆ่าหญ้าใบแคบ หลังวัชพืชงอกในมันสำปะหลัง สับปะรด คะน้า ถั่วเหลือง ดาวเรือง กวางตุ้ง ผักชี ขึ้นฉ่าย กะหล่ำ พืชประธานใบกว้างฉีดทับได้