เมล็ดพันธุ์ซอง เจียไต๋

เมล็ดพันธุ์ เป็นธุรกิจเริ่มแรกของเจียไต๋ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานเกือบศตวรรษ ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเจียไต๋มีความแข็งแกร่ง และนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทรายแรกๆ ของไทย ที่คิดค้น วิจัย และพัฒนาเมล็ดพันธุ์ไฮบริดโดยปัจจุบันเรามีเมล็ดพันธุ์คุณภาพกว่า 485 สายพันธุ์ ส่งออกไปยังตลาดมากกว่า 40 ประเทศทั่วโลก โดยมีพืชหลักที่เป็นเรือธง ได้แก่ ฟักทอง แตงโม เมล่อน แตงกวา มะระ พริก ข้าวโพด และมะเขือเทศ